Kim jestem?

martyna stawska

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu

(wraz z zespołem Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński)

O projekcie

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Projekt zrealizowany podczas stażu, wraz z zespołem Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński.

Projekt polegał na zaprojektowaniu szkoły technicznej, w połączeniu z istniejącą szkołą w Swarzędzu, pod Poznaniem. Koncepcja zakładała dużą ilość zieleni, widniejącej na elewacjach, w połączeniu z kolorem niebieskim, będącym odniesieniem do inwestora, tj. firmy Volkswagen. Ściany zewnętrzne pokryte metalową siatką, przez którą przechodzą pnącza zieleni.

Lokalizacja: Swarzędz

Rok 2015