Kim jestem?

martyna stawska

konkurs na zabudowę modelową
dla programu - mieszkanie plus

(wraz z zespołem ARCHITEKTULA Architekt Urszula Błochowiak)

O projekcie

Punktem wyjściowym do projektowania było stworzenie aplikacji, która umożliwi zaangażowanie przyszłych mieszkańców w dzieło twórcze. Społeczność, która od początku partycypuje w projektowaniu własnej przestrzeni, jest bardziej zaangażowana i zintegrowana. Pokazane przez nas rozwiązanie jest tylko orientacyjnym układem mieszkań, obrazującym swobodę kształtowania przestrzeni, wpisującym się w konkursowe wytyczne projektowe. Domy mogą mieć dowolny układ w zależności od popytu i pomysłów przyszłych mieszkańców.

Osiedle domów wielorodzinnych zostało zaprojektowane w oparciu o symetryczne prefabrykaty modułowe o wymiarach 6 x 3 x 3,2 m. Połączone w całość tworzą kostkę o wymiarach 6 x 6 x 3,2 m. Kostka prefabrykatu składa się z elementów nośnych jak i izolacyjnych. Ściany prefabrykatów stanowią również element wykończenia elewacji. Mieszkańcy mogą sami wybrać z jakiego materiału ma być wykonany prefabrykat.

Rok 2017