Kim jestem?

martyna stawska

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce w konkursie (wraz z zespołem Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński)

O projekcie

Projekt zrealizowany podczas stażu, wraz z zespołem Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński.

III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Rok 2015